Time reporting u Telekomu

Time Reporting sistem trenutno koriste 1154 zaposlena u direkciji za tehniku i sektoru za finansijsko izveštavanje.

Očekuje se povećanje broja korisnika sistema proširenjem sistema i na ostale direkcije Telekoma Srbija.

Kontakt

Fusion ITS d.o.o.

Sedište:
Vojvode Stepe 101/8
11000 Beograd, Srbija

Razvojni centar:
Kosovska 49, lokal u dvorištu
11000 Beograd, Srbija

+381 [11] 4054754
office@fusion.rs

PIB: 105837507
MBR: 20473169