Sistem za proveru bankarskih garancija

Razvijen je nov centralizovan sistem za proveru bankarskih garancija u Upravi Carina. Ovaj sistem je omogućio podršku za delimično ili potpuno oslobađanje bankarskih garancija kod generalnog obezbeđenja.

Kontakt

Fusion ITS d.o.o.

Sedište:
Vojvode Stepe 101/8
11000 Beograd, Srbija

Razvojni centar:
Kosovska 49, lokal u dvorištu
11000 Beograd, Srbija

+381 [11] 4054754
office@fusion.rs

PIB: 105837507
MBR: 20473169