Tehnologije

Tehnologije i platforme koje koristimo u radu su sledece:

Web servisi su tipicni primer servisno orijentisane arhitekture sistema (SOA). Naša rešenja su uglavnom bazirana na troslojnoj arhitekturi, gde je sloj poslovne logike na aplikativnom serveru kome se pristupa preko web servisa. Primena web servisa u .NET tehnologiji pruža veoma sigurno i skalabilno rešenje za izvršavanje poslovni aplikacija.

Windows Mobile
platforma je sve prisutnija u poslovnim okruženjima kao potreba korisnika da u svakom trenutku mogu da pristupe informacijama od znacaja za poslovanje. Korisnicima nudimo razvoj aplikacija za Windows Mobile i povezivanje sa bilo kojim funkcijama u okviru IS preduzeca.

Sharepoint
je u poslednje vreme sve prisutniji na srpskom tržištu. U skladu sa potrebama i željama tržišta, specijalizovali smo se za Sharepoint develompent i nudimo vam razlicita rešenja bazirana na Sharepoint-u:
  • Interne portale
  • Eksterne portale
  • Workflow procese
  • Razvoj custom rešenja
  • Integraciju sa postojecim IS

Kontakt

Fusion ITS d.o.o.

Sedište:
Vojvode Stepe 101/8
11000 Beograd, Srbija

Razvojni centar:
Kosovska 49, lokal u dvorištu
11000 Beograd, Srbija

+381 [11] 4054754
office@fusion.rs

PIB: 105837507
MBR: 20473169

Partneri