Projekti

Za vrlo kratko vreme brojni klijenti su se uverili u kvalitet razvoja softvera u našoj kompaniji. Uz najnoviju tehnologiju, pružili smo im brz i funkcionalan softver koji zadovoljava njihove specificne potrebe u poslovanju.

Uprava carina, Ministarstvo finansija Republike Srbije

 Portal Uprave carina razvijen na Microsoft SharePoint 2007 platformi. Organizovan kao CMS korisnicima pruža velike mogucnosti i udobnost u radu.

Neke od osnovnih karakteristika ovog rešenja su:

  • Multijezicnost - srpski latinica i cirilica sa automatskim prevodom sadržaja i engleski jezik
  • Mehanizam kontrolisanog objavljivanja sadržaja sa korisnicki definisanim workflow-om
  • Napredna pretraga sadržaja stranica i dokumenata

Buduci razvoj portala ce ukljuciti razne servise za poslovne korisnike. Pristup zašticenom delu portala ce biti omogucen samo uz odgovarajuce sertifikate i korišcenje smart kartica.

Tehnologija SharePoint 2007, C# .NET 3.5, ASP .NET 3.5, SQL Server 2008


Aplikacija za naknadnu kontrolu i reviziju
omogucava korisnicima brzu i laku pretragu velikih kolicina podataka i odabir preduzeca koja podležu naknadnoj kontroli. Pretraga podataka se vrši nad podacima koji se importuju iz sistema carinskih deklaracija. Revizori imaju mogucnost vodenja radnih naloga, prikupljanja dokumentacije i evidencije aktivnosti na kojima rade. Takode na raspolaganju im je dodavanje dokumenata koja se cuvaju na centralnom sistemu i na taj nacin omogucavaju centralni uvid u reviziju iz svih regionalnih centara u Srbiji.


Tehnologija C# .NET 3.5, ASP .NET 3.5, WebServices, SQL Server 2005


Unapredenje aplikacije za elektronsko podnošenje deklaracija. Ova aplikacija koja je razvijena u okviru Uprave carina je redizajnirana tako da sada ukljucuje znacajno viši nivo bezbednosti. Radili smo na unapredenju serverskog i klijentskog dela aplikacije. Novi web servis vrši autentifikaciju i autorizaciju korisnika uz pomoc smart kartica i kvalifikovanih sertifikata. Klijentska aplikacija koristi smart karticu za poziv web servisa i potpisivanje dokumenta koji se šalje.
Tehnologija C# .NET 3.5, ASP .NET 3.5, WebServices, SQL Server 2005

Telekom Srbija

  Aplikacija za unos angažovanja radnika. Razvijena je na SharePoint platformi, omogucava zaposlenima unos angažovanja, a supervizorima mehanizam pracenja aktivnosti njegovih podredjenih radnika. Implementiran je workflow za odobravanje unetih angažovanja. Supervizor može da odobri ili poništi angažovanje podredenog radnika. Sistem putem maila obaveštava radnika o tome da je nadredeni poništio uneto angažovanje i omogucava mu da uneste odgovarajuce korekcije. Sistem šalje mailove upozorenja radnicima koji nisu uneli dovoljan broj sati angažovanja u toku prethodne nedelje. Takode, supervizor dobija mail obaveštenja sa spiskom podredjenih radnika koji nisu ispunili normu za prethodnu nedelju. Poseban deo aplikacije namenjen je izveštavanju menadžmenta.

Tehnologija SharePoint, Microsoft Office 2007, ASP .NET 3.5, WebServices, SQL Server 2008

Tarkett

  Wood Intelligence Database je sistem za analizu i pracenje proizvoda, tržišta, cena i prodajnih mesta. Bazirana je na SharePoint tehnologiji. Pruža korisnicima mogucnost administracije i pracenja raznih podataka od znacaja za prodaju parketa. Omogucava uporedni pregled proizvoda i analizu istih.


Tehnologija SharePoint Services 3.0, ASP .NET 3.5, WebServices, SQL Server 2005

 


Tarkett SEE portal je razvijen za potrebe Tarkett grupe. Ovaj portal je kombinacija CMS sistema i specificnih modula vezano za asortiman proizvoda koje Tarkett ima. Sistem korisnicima omogucava kompletnu adminsitraciju javnog dela sajta, upravljanje objavljivanjem sadržaja, upravljanje registrovanim korisnicima, i itd. Karakteriše ga mogucnost lakog dodavanja novih jezika na portalu.
Tehnologija C# .NET 3.5, ASP .NET 3.5, SQL Server 2008

Hemofarm

  Sistem za planiranje budžeta i forecast-a. Razvijen na SharePoint platformi, omogucava korisnicima unos planova kroz Excel dokumente i konsolidaciju ovih planova. Razvijen je custom workflow za potrebe planiranja i pracenja podataka.

 

Sistem za portfolio i pipeline. Razvijen na SharePoint platformi, omogucava korisnicima unos i pracenje proizvoda u portfolio i pipeline. Razvijen je custom workflow za potrebe dodavanja i izbacivanja proizvoda. Prati ceo životni ciklus proizvoda u Hemofarmu od ideje za ubacivanje do eventualnog izbacivanja. Omogucava pregled istorijskih podataka za sve proizvode. Izvršena je integracija sa Microsoft Ofiice paketom što korisnicima omogucava rad u okruženju na koje su navikli.

Tehnologija SharePoint, Microsoft Office 2007, ASP .NET 3.5, WebServices, SQL Server 2008

Dunav Osiguranje

  Aplikacija za prodaju osiguranja u bankama je web aplikacija koja omogucava pristup partnerima Dunav Osiguranja koji imaju ugovore o prodaji njihovih polisa. Trenutno je podržano osiguranje imovine i putno zdravstveno osiguranje, a u planu je i životno osiguranje. Korisnici pristupaju web aplikaciji i autentifikuju se Windows nalogom koji im je otvoren u kompaniji Dunav. Aplikacija koristi web servise Dunava za obracun tarife i preuzimanje šifarnika.


Tehnologija ASP .NET 3.5, AJAX, WebServices, SQL Server 2005

Konsing

  Aplikacija za mobilno poslovanje u magacinu. Omogucava korisnicima popis, prijem, izdavanje i povracaj robe korišcenjem rucnih terminala sa barkod skenerom. Na taj nacin je moguce lako i brzo kreirati dokumenta koja prate ovaj poslovni proces. Putem bežicne mreže omogucen rad u realnom vremenu. Sistem je povezan sa centralnim sistemom u kompaniji.Tehnologija Wi-Fi, Windows CE, ASP .NET 3.5, WebServices, SQL Server 2005

Republicki zavod za zaštitu spomenika kulture

  Aplikacija kojom je omoguceno izdavanje rešenja za izvoz predmeta (kulturnih dobara) u inostranstvo. Omogucava korisnicima unos i pretragu predmeta i rešenja kao i pronalaženje rešenja za tražene predmete. Omogucava rad više korisnika. Definisanje prava i uloga korisnika i mogucnost uvida u akcije koje korisnici preduzimaju u sistemu.Tehnologija C# .NET 3.5, WebServices, SQL Express 2005

Muzej Nauke i Tehnike

  Touchscreen prezentacija Muzeja Nauke i Tehnike. Prezentacija je pre svega namenjena posetiocima Muzeja Nauke i Tehnike kojima je omoguceno da na jednostavan i intuitivan nacin sagledaju opšte informacije o muzeju i bliže se upoznaju sa zbirkama u postavci muzeja. Prezentacija je je prvi put prikazana na ceremnoniji otvaranja manifestacije Noc muzeja 2010. godine.

Tehnologija C# .NET 3.5, WPF

Woma

 

Sistem za magacinsko poslovanje i fakturisanje. Omogucava ulaz i izlaz robe, pracenje stanja lagera, popis robe. Fakturisanje, izveštavanje na dnevnom i periodicnom nivou. Vodenje evidencije o naplatama i obavezama firme. Definisanje prava i uloga korisnika i mogucnost uvida u akcije koje korisnici preduzimaju u sistemu.


Tehnologija C# .NET 3.5, WebServices, SQL Express 2005

Partneri

 
 
   
   

Kontakt

Fusion ITS d.o.o.

Sedište:
Vojvode Stepe 101/8
11000 Beograd, Srbija

Razvojni centar:
Kosovska 49, lokal u dvorištu
11000 Beograd, Srbija

+381 [11] 4054754
office@fusion.rs

PIB: 105837507
MBR: 20473169