Ovlašćeni primalac i ovlašćeni pošiljalac

U toku je razvoj sistema za ovlašenog pošiljaoca i ovlašćenog primaoca u Upravi Carina.

Implementacijom ovog sistema će se ubrzati procedura potvrde prijema za zbirne pošiljke a i omogućiće se pojadnostavljenje tranzitnog postupka za pošljaoca. U pilot projektu ovog sistema učestvuju pored Fusion-a i firme Gebruder Weiss Srbija i Software Design

Kontakt

Fusion ITS d.o.o.

Sedište:
Vojvode Stepe 101/8
11000 Beograd, Srbija

Razvojni centar:
Kosovska 49, lokal u dvorištu
11000 Beograd, Srbija

+381 [11] 4054754
office@fusion.rs

PIB: 105837507
MBR: 20473169