Osnovni podaci

Naziv: Fusion ITS DOO Beograd 
Adresa: Vojvode Stepe 101/8
11000 Beograd,
Srbija
PIB: 105837507
Maticni broj: 20473169 
Rešenje: BD 72217/2015
Telefon: +381 11 4054754
Fax: +381 11 4054754
E-mail: info@fusion.rs
Šifra delatnosti: 6201 (racunarsko programiranje)
Žiro racun: 160-304942-57 Banca Intesa
Godina osnivanja:   2008

Partneri