IBM Partner

Na projektu sistema za upravljanje garancijama u Upravi Carina smo počeli da radimo sa IBM DB2 bazom podataka i EGL programskim jezikom pa smo zbog toga odlučili da postanemo IBM Business Partner

Kontakt

Fusion ITS d.o.o.

Sedište:
Vojvode Stepe 101/8
11000 Beograd, Srbija

Razvojni centar:
Kosovska 49, lokal u dvorištu
11000 Beograd, Srbija

+381 [11] 4054754
office@fusion.rs

PIB: 105837507
MBR: 20473169